TERMINOLOGIA FUNERALNA

To my wprowadziliśmy do branży funeralnej pojęcie „CZASOWEJ KONSERWACJI ZWŁOK”, która ma zastosowanie we wszystkich przypadkach pośmiertnych oraz termin TANATOPRAKTYK, czyli osoby  która zajmuje się podstawowymi czynnościami z zakresu Sanitarnego Przygotowania Zwłok do pochówku, transportu, kremacji.

Nazewnictwo zawodowe

Tanatopraktyk

Osoba zajmująca się Sanitarnym Przygotowaniem Zwłok do pochówku, transportu, kremacji.

Zadania jakie wykonuje Tanatopraktyk:

 • dezynfekcja zwłok
 • zabezpieczanie zwłok
 • toaleta pośmiertna
 • ubieranie zwłok
 • kosmetyka zwłok
 • makijaż zwłok
 • wykonywanie podstawowej chirurgii pośmiertnej
 • przygotowanie zwłok do transportu, kremacji
 • prawidłowe eksponowanie zmarłego w kaplicy
 • wykonywanie innych zadań związanych z podanymi powyżej.

Balsamista

Osoba zajmująca się profesjonalnym i kompleksowym przygotowaniem zwłok do pochówku, transportu, kremacji

Zadania jakie wykonuje Balsamista:

 • dezynfekcja zwłok
 • zabezpieczanie zwłok
 • toaleta pośmiertna
 • ubieranie zwłok
 • kosmetyka zwłok
 • makijaż zwłok
 • czasowa konserwacja zwłok
 • wykonywanie zabiegów utrwalających zwłoki
 • wykonywanie standardowych zabiegów balsamacji zwłok
 • wykonywanie zaawansowanych zabiegów balsamacji zwłok
 • wykonywanie rekonstrukcji zwłok po wypadkach
 • anatomiczne porządkowanie zwłok (powypadkowe)
 • taktowna, godna i profesjonalna obsługa rodzin osób zmarłych
 • zarządzanie prosektorium
 • wykonywanie innych zadań związanych z podanymi powyżej.

Laborant sekcyjny

Osoba zajmująca się zwłokami osób zmarłych w prosektoriach szpitalnych lub Zakładów Medycyny Sądowej. Wykonuje jako asystent patomorfologa lub medyka sądowego sekcje zwłok.

Zadania jakie wykonuje Laborant sekcyjny:

 • wykonywanie sekcji zwłok klinicznych i sądowych w zakresie ustalonym przez lekarza;
 • anatomiczne porządkowanie zwłok (powypadkowe);
 • czuwanie nad prawidłowym przyjmowaniem i wydawaniem z kostnicy zwłok ludzkich;
 • przygotowanie zwłok do pochówku poprzez obmycie i okrycie zwłok;
 • taktowna, godna i profesjonalna obsługa rodzin osób zmarłych;
 • wykonuje zabiegi z zakresu tanatopraksji zwłok (konserwacji)
 • pozyskiwanie profesjonalnego sprzętu sekcyjnego oraz specjalistycznej odzieży ochronnej;
 • współpraca z policją przy identyfikacji zwłok nierozpoznanych;
 • współpraca z placówkami ochrony zdrowia oraz bankami tkanek ludzkich;
 • wykonywanie innych zadań związanych z podanymi powyżej.

Nazewnictwo

Sanitarne przygotowanie zwłok

Sanitarne przygotowanie zwłok to zespół czynności mający na celu doprowadzić zmarłego do jak najkorzystniejszego wyglądu poprzez zastosowanie specjalistycznych produktów do dezynfekcji i zabezpieczenia zmarłego. Toaleta pośmiertna czyli czynności estetyczne przy ciele zmarłego mające na celu obmycie i zdezynfekowanie ciała zmarłego, jak również doprowadzenie do korzystnego wyglądu poprzez czyszczenie i obcinanie paznokci, czyszczenie dłoni, golenie lub podcinanie zarostu, czyszczenie twarzy, mycie, podcinanie i układanie włosów, kształtowanie brwi. Kosmetyki pośmiertne, które poprzez swoje działania zakryją niekorzystne przebarwienia powłok skóry wynikające z występowania plam opadowych, zasinień, obtarć czy procesów gnilnych. Kosmetykę Pośmiertną wykonuje się u kobiet i mężczyzn. Należy jednak pamiętać, że przy wykonywaniu Kosmetyki pośmiertnej nie da się doprowadzić do naturalnego wyglądu zmarłego. W kosmetyce pośmiertnej stosuje się metodę iluzji światłem, która poprawia efekt końcowy kosmetyki.

Wizaż Pośmiertny

Wizaż pośmiertny jest to czynność polegająca na wykonaniu makijażu pośmiertnego, zleconego przez rodzinę głównie u kobiet. Najkorzystniejszy i odzwierciedlający w pełni rzeczywistość makijaż jest wtedy, gdy Tanatopraktyk posiada na wzór zdjęcie osoby zmarłej i rzeczywistą kolorystykę używanych przez zmarłą kosmetyków. Do makijażu stosujemy profesjonalne produkty, gdyż zapewniają nam trwałość i odpowiedni efekt.

Wolumetria pośmiertna

Wolumetria pośmiertna twarzy i dłoni, czyli modelowanie konturów twarzy, które ma za zadanie skorygować lub przywrócić właściwy kształt twarzy i nadać jej prawidłowy profil.

Wolumetria pośmiertna pozwala powstrzymać wysychanie pośmiertne związane z utratą płynów, wyrównać kontur miejsc części ciała, które będą eksponowane, czyli wypełnić zapadnięte policzki i podnieść owal twarzy przywrócić wypełnienie warg i gałek ocznych. Wypełniacz tkankowy przywróci odpowiedni poziom wypełnienia i nawilżenia skóry.

Bardzo skuteczna i szybka metoda uznana w Europie – stosowana, aby skutecznie spowolnić proces bakterii przyspieszających rozkład ciała.
Czasową Konserwację zwłok wykonuje się ze względów:
sanitarnych – praktycznych – prawnych.

To współczesne i bardzo skuteczne działanie polegające na podaniu do jam ciała płynów dokorpusowych działających na zasadzie czasowego powstrzymania procesów gnilnych – tj. działa powstrzymując: zbieranie się gazów, odwadnia, konserwuje i osusza narządy jam ciała, jednocześnie dezynfekując i dezodoryzując. Czasowa Konserwacja Zwłok jest coraz bardziej powszechna w branży pogrzebowej, ponieważ jest bardzo skuteczna i tania.
CZASOWA KONSERWACJA ZWŁOK odpowiada trosce o higienę i względy sanitarne , gdy ciało zmarłego będzie przez jakiś czas przebywać w domu przedpogrzebowym , jak i wobec potrzeby przygotowania zmarłego do krótkiego publicznego wystawienia. Rodzina i osoby zgromadzone wokół zmarłego mogą czuć się bezpieczniej, gdyż ciało jest częściowo zakonserwowane, powierzchniowo zdezynfekowane i pozbawione szybkiego rozwoju bakterii gnilnych niebezpiecznych dla człowieka. Nie następują również nieoczekiwane zmiany spowodowane np. poprzez przyspieszone procesy rozkładu ciała.
Po zabiegu ciało przez długi czas nie ulega naturalnym procesom gnilnym i może być eksponowane w kaplicach bez obawy, że pojawią się nieoczekiwane zjawiska w wyglądzie zmarłego.
Zabieg jest szczególnie przydatny w przypadkach wystawienia ciała w Kaplicy-Sali pożegnań, transportu zwłok na duże odległości np.: Transport Międzynarodowy zwłok (zabieg Czasowej Konserwacji Zwłok nie zastępuje zabiegu Balsamacji Zwłok, która jest wymogiem w transporcie lotniczym lub gdy przepisy konkretnego kraju dotyczące transportu międzynarodowego nakazują balsamację ciała); jeśli nie zachodzi konieczność przeprowadzenia Balsamacji, konieczności przechowania zwłok w chłodni przez dłuższy czas np. jeśli zachodzi potrzeba opóźnienia daty pogrzebu. Zabieg Czasowej konserwacji nie przeszkadza w kremacji zwłok.
Dążymy do tego, aby zabieg Czasowej konserwacji był normą w prawie pogrzebowym i przy każdej usłudze pogrzebowej – tak, jak to jest w wielu krajach Europy i na innych kontynentach – stosowanie takiej czynności będzie normą; ponadto zabieg ten jest bezpieczny dla środowiska i otoczenia, gdyż środki stosowane do Czasowej konserwacji są BEZFORMALINOWE. Aby pomóc w wprowadzeniu tej praktycznej formy zabezpieczania zwłok na nasz rynek pogrzebowy, potrzebna jest nasza umiejętność sprzedaży i przekazania klientowi w odpowiedni sposób, jakie są korzyści z wykonania takiego zabiegu.

WAŻNE:
Zabieg czasowej konserwacji możemy przeprowadzić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziny. Nie wolno nam ingerować w ciało zmarłego, jeśli co do zwłok jest wszczęte postępowanie prokuratorskie.

Balsamacja zwłok

Nowoczesne techniki balsamowania zwłok są wynikiem nagromadzenia przez wiele dziesięcioleci, a nawet stuleci informacji, badań, doświadczeń – aby w końcowym efekcie ciało zmarłego mogło być zdezynfekowane i pozostać w nienaruszonym stanie przez bardzo długi okres czasu, zachowując swój naturalny wygląd pozbawiony oznak śmierci, cierpienia, bólu, nadając zaś ciału zmarłego obraz osoby spokojnie śpiącej.

Pierwszym i najważniejszym aspektem Balsamacji zwłok jest wykonanie zabiegu ze względów sanitarnych, pozwalający na bezpieczne wystawienie publiczne ciała zmarłego jak i transportu. Wiele Państw w swoich przepisach ma ujęty zabieg balsamacji jako konieczność sanitarną. Jednym z przykładów obecnych u nas jest międzynarodowy transport zwłok drogą lotniczą, Aby ciało zmarłego mogło być przyjęte na pokład samolotu – po spełnieniu wszystkich wcześniejszych procedur – dodatkowo musi być wykonany zabieg balsamacji potwierdzony dokumentacją.

Kolejnym aspektem jest konserwacja ciała, która pozwala na utrzymanie zwłok w niezmienionym stanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 5 miesięcy. Poprawnie wykonany zabieg zatrzymuje naturalne procesy rozkładu zwłok – tj. zmiany pośmiertne o charakterze rozkładowym. W to miejsce następuje mineralizacja ciała czyli całkowity rozkład tkanki ludzkiej  poprzez powolne utlenianie i odparowywanie co doprowadza ciało do wyschnięcia i rozpadu tkanki.

Ostatnim aspektem w balsamacji jest wygląd kosmetyczny czyli jak najkorzystniejsze doprowadzenia ciała do pierwotnego wyglądu sprzed śmierci i nadanie mu naturalnego wyglądu poprzez zachowanie kształtów ciała i zarysów twarzy.

Podstawowe szkolenie funeralne z zakresu Sanitarnego przygotowania zwłok

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki balsamacji zwłok i chirurgii pośmiertnej

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki sekcji zwłok sądowej i anatomopatologicznej

Kalendarz szkoleń funeralnych na rok 2023. Tu sprawdzisz wszystkie dostępne termin szkoleń

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o.

05-180 Pomiechowo ul. Kościelna 1 NIP: 5311624651 KRS 00006435221

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp.z o.o. ®

error: Content is protected !!
Skip to content