SZKOLENIE
Technika i zasady specjalistycznego sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej - SMZiDF
PROGRAM SZKOLENIA
 • Procedura Sprzątania miejsc zgonów
 • Procedura dezynfekcji funeralnej
 • Zagrożenia epidemiologiczne
 • Wymogi sanitarne
 • Przepisy prawne
 • Etyka zawodowa
 • Zasady BHP
 • Sprzęt i produkty do sprzątania miejsc zgonów
 • Sprzęt i produkty do dezynfekcji funeralnej
 • Zastosowanie specjalistycznej chemii
 • Organizacja pracy
 • Technika sprzątania i dezynfekcji
sprzątanie miejsc zgonów
CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Specjalistycznego sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej ma na celu przygotować osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm DDD oraz firm sprzątających, pogrzebowych i prosektoriów w specjalistycznym sprzątaniu miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej .

METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter wykładów teoretycznych, które poświęcone są przede wszystkim przekazaniu najistotniejszych informacji z zakresu sprzątania miejsc w których nastąpił zgon w wyniku zabójstwa, nieszczęśliwych wypadków w miejscach pracy, zgonów w środkach komunikacji,  wypadkach komunikacyjnych – potrącenia: pociąg, samochód oraz naturalnych zgonów w lokalach mieszkalnych, po za tym na szkoleniu zostanie poruszona tematyka dezynfekcji funeralnej, która to w dobie pandemii jest bardzo ważna i wymaga większej uwagi. Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkolenia.

certyfikat szkolenie funerlane

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia
"Sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej"

Uzyskane certyfikaty są honorowane w Polsce oraz we wszystkich krajach UE. Nasza Instytucja Szkoleniowa jest członkiem światowej federacji przedsiębiorców pogrzebowych FIATIFTA oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych co zaświadcza o naszej wiarygodności i jakości szkoleń na rynku funeralnym na całym świecie

Nasi kursanci podjeli pracę w wielu firmach pogrzebowych lub prosektoriach w Polsce oraz w krajach unii Europejskiej. Z naszych szkoleń korzystają również przedsiębiorcy pogrzebowi z takich krajów jak Słowacja, Czechy Grecja, Ukraina, Niemcy, Norwegia

SZKOLENIE
Sprzątanie miejsc zgonów i dezynfekcja funeralna
zł/netto 950 za 1 uczestnika
 • dla grupy 4 osobowej - 5%
 • dla grupy 10 osobowej - 10%
NOWOŚĆ