SZKOLENIE
Techniki i zasad specjalistycznego sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej - SMZiDF

PROGRAM SZKOLENIA

 • Procedura Sprzątania miejsc zgonów
 • Procedura dezynfekcji funeralnej
 • Zagrożenia epidemiologiczne
 • Wymogi sanitarne
 • Przepisy prawne
 • Etyka zawodowa
 • Zasady BHP
 • Sprzęt i produkty do sprzątania miejsc zgonów
 • Sprzęt i produkty do dezynfekcji funeralnej
 • Zastosowanie specjalistycznej chemii
 • Organizacja pracy
 • Technika sprzątania i dezynfekcji

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Specjalistycznego sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej ma na celu przygotować osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm DDD oraz firm sprzątających, pogrzebowych i prosektoriów w specjalistycznym sprzątaniu miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej .

METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter wykładów teoretycznych, które poświęcone są przede wszystkim przekazaniu najistotniejszych informacji z zakresu sprzątania miejsc w których nastąpił zgon w wyniku zabójstwa, nieszczęśliwych wypadków w miejscach pracy, zgonów w środkach komunikacji,  wypadkach komunikacyjnych – potrącenia: pociąg, samochód oraz naturalnych zgonów w lokalach mieszkalnych, po za tym na szkoleniu zostanie poruszona tematyka dezynfekcji funeralnej, która to w dobie pandemii jest bardzo ważna i wymaga większej uwagi. Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenia i certyfikaty ukończenia szkolenia.

certyfikat szkolenie funerlane

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia
"Sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej"

Uzyskane certyfikaty są honorowane w Polsce oraz we wszystkich krajach UE. Nasza Instytucja Szkoleniowa jest członkiem światowej federacji przedsiębiorców pogrzebowych FIATIFTA oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych co zaświadcza o naszej wiarygodności i jakości szkoleń na rynku funeralnym na całym świecie

Nasi kursanci podjeli pracę w wielu firmach pogrzebowych lub prosektoriach w Polsce oraz w krajach unii Europejskiej. Z naszych szkoleń korzystają również przedsiębiorcy pogrzebowi z takich krajów jak Słowacja, Czechy Grecja, Ukraina, Niemcy, Norwegia

Terminy najbliższych szkoleń

Wybierz dogodny dla Ciebie termin i zarezerwuj miejsce na szkoleniu

Sprzątanie miejsc zgonów i dezynfekcja funeralna
7 wrzesień 2024 r.

Kurs - SMZ

Szkolenie Sprzątania Miejsc Zgonów i Dezynfekcji Funeralnej 8 godzin Program szkolenia Procedura Sprzątania miejsc zgonów Procedura dezynfekcji funeralnej Zagrożenia epidemiologiczne Wymogi sanitarne Przepisy prawne Etyka zawodowa Zasady BHP Sprzęt i...

1450 

Szkolenia funeralne

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o.

05-180 Pomiechowo ul. Kościelna 1 NIP: 5311694651 KRS 00006435221

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp.z o.o. ®

error: Content is protected !!
Skip to content