SZKOLENIE

Technika Chirurgii Pośmiertnej – TCHP

PROGRAM SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Techniki Chirurgii Pośmiertnej ma na celu przygotować lub udoskonalić umiejętności osoby indywidualne, pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów  w zaawansowanej odbudowie ciała Rekonstrukcji pośmiertnej dotyczących odbudowy kostnej i powłok skóry zmarłego, nadanie mu prawidłowych rysów i kształtów anatomicznych.

rekonstrukcja pośmiertna
szkolenia funeralne
METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów praktycznych. Wykłady teoretyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych informacji. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych.

  • Zapewniamy materiały szkoleniowo dydaktyczne środki ochrony osobistej, chemia pogrzebowa do zajęć praktycznych w prosektorium.
WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW
  • Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończony wiek pełnoletni, podstawowe szkolenie z sanitarnego przygotowania zwłok oraz balsamacji zwłok
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o aktualnym stanie zdrowia (czy kandydat nie choruje na gruźlicę i nie jest nosicielem wirusa HIV)
  • Aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę typu A i B.