SZKOLENIE

Technika Sekcji Zwłok – TSZ

Podniesienie kwalifikacji dla osób pracujących w zawodzie

szkolenie obejmuje zakres technik sekcji zwłok anatomopatologicznych, administracyjnych i sądowych

Termin szkolenia ustalany jest indywidualnie. Szkoenie jednoosobowe

 • SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone

są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu technik sekcji zwłok i fachowego zajęcia się ciałem zmarłego.

Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych.

 

 • WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o stanie zdrowia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w takim szkoleniu, aktualne szczepienia na tężec i żółtaczkę,

 

 • CEL

Szkolenia z technik sekcji zwłok mają na celu przygotować przyszłych lub obecnych pracowników prosektoriów lub udoskonalić ich umiejętności w profesjonalnej technice sekcji zwłok

 

 • PLAN NAUCZANIA, TREŚCI

Zajęcia teoretyczne:

 • Tanatologia Ogólna
 • Anatomia człowieka
 • Przemiany pośmiertne wczesne i późne
 • Technika sekcji zwłok anatomopatologiczna, Technika sekcji zwłok sądowa
 • Przepisy sanitarne
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Zapoznanie się ze sprzętem

Zajęcia praktyczne składają się z ćwiczeń:

 • Technika Sekcji zwłok anatomopatologiczna, Technika sekcji zwłok sądowa
 • Preparatyka narządów
 • Oględziny zwłok
 • Zabezpieczanie śladów
 • Technika preparacji narządów
 • Pobieranie materiału do badań
 • Zabezpieczanie materiału do badań
 • Przechowywanie materiału do badań

 

 • WYKAZ LITERATURY I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Materiały dydaktyczne: prezentacja zdjęć, projekcja filmu poglądowego z technik sekcji zwłok, podręczniki naukowe

Literatura: skrypty: BHP , Technika sekcji zwłok, anatomia człowieka, bakteriologia, choroby i stany chorobowe, słownik nazw i terminów medycznych, rodzaje i rozpoznawanie przyczyn śmierci.

 

 • SPOSÓB SPRAWDZANIA EFEKTÓW SZKOLENIA

Efekty szkolenia sprawdzane są w dwóch ostatnich dniach szkolenia wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym.

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ew : 2.14/00235/2009

Koszt szkolenia na zapytanie    Wyślij pytanie – email

Telefon: 669 695 969

Formularz rezerwacji szkolenia

Technika sekcji zwłok - TSZ

Tanatokosmetologia Tanatokosmetolog

Podstawowe szkolenie funeralne z zakresu Sanitarnego przygotowania zwłok

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki balsamacji zwłok i chirurgii pośmiertnej

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki sekcji zwłok sądowej i anatomopatologicznej

Kalendarz szkoleń funeralnych na rok 2023. Tu sprawdzisz wszystkie dostępne termin szkoleń

Logo Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o.

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp. z o.o.

05-180 Pomiechowo ul. Kościelna 1 NIP: 5311624651 KRS 00006435221

© 2016 Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.

Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego Sp.z o.o. ®