SZKOLENIE

Technika Czasowej Konserwacji Zwłok – TCKZ

Schulung Leichenkonservierung / Maintenance of The body Course

50 godzin indywidualnych zajęć z trenerem

PROGRAM SZKOLENIA

 • Toaleta pośmiertna
 • Antyseptyka – dezynfekcja pośmiertna
 • Czasowa Konserwacja Zwłok – spowolnienie procesu rozkładu ciała – aspiracja i iniekcja jamowa
 • Zabezpieczanie zwłok
 • Kosmetyka pośmiertna
 • Wizaż pośmiertny
 • Podstawowa chirurgia pośmiertna
 • Praktyka z ciałami zmarłych w stanie – rozkładu, rozczłonkowania, silnych wycieków, poparzeń, spaleń itp
 • Praktyczne zastosowanie kosmetyków i chemii pogrzebowej
 • Podstawy tanatologii ogólnej, higieny, epidemiologii, bhp
 • Psychologia branży funeralnej
 • Przepisy prawne dotyczące branży funeralnej

CEL SZKOLENIA

Szkolenie Czasowej konserwacji zwłok ma na celu przygotować osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w Czasowej Konserwacji Zwłok aby spowolnić proces rozkładu i przedłużyć czas przechowania zwłok w chłodni zgodnie z normami sanitarnymi oraz do transportu drogowego zwłok.

Mamy nadzieję, że Nasze kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zwłok i wiedza teoretyczna oraz praktyczna zdobyta w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, przekazana Państwu pogłębi dotychczasowo zdobytą wiedzę i poszerzy wasz zakres działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej.

METODYKA DZIAŁAŃ

Szkolenie ma charakter intensywnych warsztatów. Wykłady teoretyczne i praktyczne poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu fachowego sanitarnego zajęcia się ciałem zmarłego. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Wymogiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie podstawowego szkolenia z przygotowania zwłok.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania drobnych zmian w programie.
 • Zapewniamy materiały szkoleniowo dydaktyczne środki ochrony osobistej, chemia pogrzebowa do zajęć praktycznych w prosektorium, materiały.

SZKOLENIE JEST UKOŃCZONE CERTYFIKATEM

Wyślij pytanie – email
Telefon: 669 695 969

Formularz rezerwacji szkolenia

Wybierz datę i przejdź do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i płatności za szkolenie