Szkolenie
Sanitarne przygotowanie zwłok - SPZ

szkolenia funeralne
PROGRAM SZKOLENIA
Zajęcia teoretyczne
 • Tanatologia ogólna
 • BHP
 • Postępowanie z ciałami zmarłych
 • Podstawy epidemiologii – choroby zakaźne
 • Przepisy w prosektorium
 • Psychologia branży funeralnej
 • Przepisy prawne dotyczące branży funeralnej
 • Etyka zawodowa
 • Panel dyskusyjny
Zajęcia praktyczne
 • Antyseptyka – dezynfekcja pośmiertna
 • Zabezpieczanie zwłok
 • Toaleta pośmiertna
 • Ubieranie zmarłych
 • Wolumetria pośmiertna – profilowanie twarzy i dłoni
 • Kosmetyka pośmiertna
 • Wizaż pośmiertny
 • Podstawowa chirurgia pośmiertna
 • Praktyka z trudnymi przypadkami ciał
 • Zastosowanie w praktyce chemii pogrzebowej i kosmetyków pośmiertnych
CEL SZKOLENIA

Szkolenie z Sanitarnego Przygotowania Zwłok ma na celu przygotować od podstaw osoby indywidualne niezwiązane z branżą pogrzebową lub udoskonalić umiejętności pracowników firm pogrzebowych i prosektoriów w sanitarnym przygotowaniu zwłok oraz kosmetyce pośmiertnej tak aby w profesjonalny i godny sposób przygotować ciało zmarłego do pochówku i możliwości wystawienia ciała w kaplicy, aby rodzina zmarłego mogła ostatni raz się pożegnać przy otwartej trumnie widząc swojego bliskiego jakby spokojnie usnął.  

Szkolenie jest przeprowadzone zgodnie z zasadami etyki i poszanowania godności osoby zmarłej oraz zgodnie z wolą rodziny lub samego zmarłego co do przygotowania ciała. Wszelkie czynności przeprowadzone są zgodnie z procedurą SPZT  oraz normami sanitarnymi przy użyciu profesjonalnych produktów i kosmetyków pogrzebowych.

Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu zmarłych i zdobyta wiedza teoretyczna oraz praktyczna w uczestnictwie na wielu szkoleniach na całym świecie, zostanie Państwu przekazana w sposób przystępny dla każdego uczestnika i tego, który po raz pierwszy będzie miał styczność ze zwłokami i tego, który już pracuje przy zmarłych, ale chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o nowe techniki co pozwoli Państwu na poszerzenie zakresu działań w tej dziedzinie branży pogrzebowej w swojej firmie.

METODYKA DZIAŁAŃ

SZKOLENIE MA CHARAKTER INTENSYWNYCH WARSZTATÓW PRAKTYCZNYCH W PROSEKTORIUM PRZY PRZYGOTOWANIU ZWŁOK

. Wykłady teoretyczne (3 godziny) i zajęcia praktyczne (13 godzin) poświęcone są przekazaniu najistotniejszych wiadomości z zakresu fachowego zajęcia się ciałem zmarłego w aspekcie sanitarnym i kosmetycznym. Ćwiczenia i warsztaty pozwalają na łatwe przyswojenie zagadnień teoretycznych oraz umiejętności praktycznych podczas przygotowania ciał zmarłych zgodnie z wolą rodzin.

Zapewniamy materiały szkoleniowo – dydaktyczne, środki ochrony osobistej oraz chemię pogrzebową do zajęć praktycznych w prosektorium.

Wybierz poniżej termin szkolenia
i wypełnij formularz zgłoszeniowy

Za kurs wymagana jest przedpłata
pełnej kwoty

certyfikat szkolenie funerlane

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia Sanitarnego Przygotowania zwłok

Uzyskane certyfikaty są honorowane w Polsce oraz we wszystkich krajach UE. Nasza Instytucja Szkoleniowa jest członkiem światowej federacji przedsiębiorców pogrzebowych FIATIFTA oraz Polskiej Izby Firm Szkoleniowych co zaświadcza o naszej wiarygodności i jakości szkoleń na rynku funeralnym na całym świecie

Nasi kursanci podjeli pracę w wielu firmach pogrzebowych lub prosektoriach w Polsce oraz w krajach unii Europejskiej. Z naszych szkoleń korzystają również przedsiębiorcy pogrzebowi z takich krajów jak Słowacja, Czechy Grecja, Ukraina, Niemiec, Norwegia

Mortuary Cosmetic Course
 • Theoretical and practical course in the field of hygenic care for the deceased
 • The cosmetic and makeup procedure of the deceased
Schulung Hygienische Totenversorgung
 • Ein Theorie- und Praxisschulung über der hygienischen Totenversorgung.
 • Die endgültige kosmetische Behandlung des Verstorbenen für die Abschiednahme

Podstawowe szkolenie funeralne z zakresu Sanitarnego przygotowania zwłok

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki balsamacji zwłok i chirurgii pośmiertnej

Zaawansowane szkolenie funeralne z Techniki sekcji zwłok sądowej i anatomopatologicznej

Kalendarz szkoleń funeralnych na rok 2023. Tu sprawdzisz wszystkie dostępne termin szkoleń

Shopping Basket
Skip to content