Formularz zgłoszenia na szkolenie

Sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej
sprzątanie miejsc zgonów

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

CEL SZKOLENIA
Szkolenie z Specjalistycznego sprzątania miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej ma na celu przygotować osoby indywidualne lub udoskonalić umiejętności pracowników firm DDD oraz firm sprzątających, pogrzebowych i prosektoriów w specjalistycznym sprzątaniu miejsc zgonów i dezynfekcji funeralnej .